Obuka za trajnu šminku

Da bi ste postali “Permanent Make-up Artist” potrebno je pohađati inicijalnu edukaciju. U sastavu nastavnog plana i programa
nalaze se predmeti koji obuhvataju oblasti: Anatomije kože, osnove crtanja, zdravstvene problematike, tehnika sterilizacije
opreme i pigmenata. U “Beauty Glamour” studenti pohađaju edukaciju u trajanju od sedam dana koja obuhvata teorijski i
praktični deo, koji uključuje rad na pacijentima.
Praktični deo edukacije obuhvata:
– Obrve (imitacija dlačica, senčenje, “Tribal” i popunjavanje),
– Usta (kontura, senčenje),
– Oči (ajlajner).

Po položenom završnom ispitu studio studentima izdaje sertifikat.

makeup